شناسایی آفات و بیماری های انگور
   
   شناسایی آفات و بیماری های انگور
   
   شناسایی آفات و بیماری های انگور

شناسایی آفات و بیماری های انگور شناسایی آفات و بیماری های انگور شناسایی آفات و بیماری های انگور

انگور از جمله درختان مناطق معتدله تا گرمسیری است و دارای آفات و بیماری های بسیاری است. کشاورزان با شناخت سریع این آفات و بیماری ها می‌توانند در زمان مناسب آنها را شناسایی کرده و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند. ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ادامه مطلب انگور از جمله درختان مناطق معتدله تا گرمسیری است و دارای آفات و بیماری های بسیاری است. کشاورزان با شناخت سریع این آفات و بیماری ها می‌توانند در زمان مناسب آنها را شناسایی کرده و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند. انگور از جمله درختان مناطق معتدله تا گرمسیری است و دارای آفات و بیماری های بسیاری است. کشاورزان با شناخت سریع این آفات و بیماری ها می‌توانند در زمان مناسب آنها را شناسایی کرده و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات