هاوش گپ۹: گفتگو با خانم پریسا احمدی منش در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده

هاوش گپ۹: گفتگو با خانم پریسا احمدی منش در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده

در هاوش گپ ۹ با خانم پریسا احمدی منش مربی تخصصی شخصیت شناسی mbti و کوچ حرفه‌ای فردی و شغلی در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده صحبت می‌کنیم. این آزمایشات و چند آزمایش دیگر بعدها رو موش‌ها و انسان‌ها انجام شد که متوجه شدند انسان‌ها نیز دچار درماندگی آموخته می‌شوند و ممکن است حتی در حل مسائلی که قادر به حل آنها هستند ناکام بمانند. یکی راه کارهایی که میتوانیم انجام دهیم تا به درماندگی آموخته شده دچار نشویم این است که خود را در معرض شکست قرار ندهیم. آیا پس از ابتلا به درماندگی آموخته شده امکان درمان وجود دارد؟ اگر بله چگونه؟ وقتی انسان شکست میخورد به صورت ناخودآگاه احساس درماندگی می‌کند، و برای حل آن باید در خودآگاهش شکست را قبول نکند و به خود بگوید این مشکل موقتی است و راه دیگری را برای رسیدن به هدفش انتخاب کند. تنها فردی که میتوان کنترلش کرد خود ما هستیم و تنها کاری که میتوان انجام داد این است که به افراد اطلاعات دهیم و آن‌ها را از اشتباهاتشان مطلع کنیم ولی نمیتوانیم آن‌ها را کنترل کنیم. بنابراین تلاش برای تغییر چیزهایی که تحت کنترل ما نیستند کاری بیهوده است. اگر اتفاق، مشکل یا مساله‌ای برای شما رخ می‌دهد آن را به خود اختصاص می‌دهید و دائم خود را مقصر می‌دانید و سرزنش می‌کنید فردی بدبین هستید، ولی اگر می‌دانید شما تلاشتان را نموده‌اید و عوامل دیگری که تحت کنترل شما نبوده مسبب این موضوعات است فردی خوش بین هستید. اگر پس از کسب موفقیتی آن را تکرار پذیر نمی‌دانید و آن را به شانس و اتفاق نسبت می‌دهید فردی بدبین هستید و اما اگر می‌دانید که شما با تلاشتان به این موفقیت دست یافتید و می‌توانید باز هم به موفقیتهای بعدی و بیشتر برسید فردی خوش بین هستید. اگر پس از شکست در کاری کل آن ساختار را مشکل دار بدانید در صورتی که این مشکل برای یک جزء اتفاق افتاده است، فردی بدبین هستید و برعکس اگر بدانید این یک جزء از کل بوده و دلیل بر شکست در زمینه‌های دیگر نیست فردی خوش بین هستید. به عنوان مثال شخصی در روابط عاطفی با همسرش شکست خورده و منجر به جدائیش میشود اگر فکر کند همه همینطورند و دیگر نمی‌تواند ازدواج کند فردی بدبین است ولی اگر بداند که مشکل او با این یک فرد بوده و قرار نیست همه اینطور باشند فردی خوش بین است. اگر پس از بروز مشکلی شما آن مسئله را موقتی بدانید و ایمان داشته باشید از آن گذر خواهید کرد فردی خوش بین هستید و اما اگر در لاک غم فرو رفته و تصور کنید این مشکل همیشگی است و حل نخواهد شد فردی بدبین هستید. به عنوان مثال شما درس نمی‌خوانید و در امتحان قبول نمی‌شوید و به خود میگویید من مقصر نیستم، امتحان مشکل داشت چون نمی‌خواهید مشکلات را درونی کنید، این فرق دارد و نامش بی مسئولیتی است چون اینجا شما می‌توانستید در نتیجه تاثیر بگذارید و تغییرش بدهید. یا کسب و کاری را راه می‌اندازید و می‌بینید که پی در پی متحمل ضرر میشوید و چندین نفر به شما می‌گویند کارتان اشتباه است ولی شما می‌گویید این موقتی است و حل می‌شود، این شرایط برای همه است در حالی که اینطور نیست؛ این حماقت است و شما می‌توانستید با مشورت و بررسی دقیق‌تر از بروز مشکل پیشگیری کنید. هاوش گپ۹: گفتگو با خانم پریسا احمدی منش در مورد خوش بینی و بدبینی آموخته شده

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات