آموزش ثبت شماره IMEI دستگاه تعمیری در سامانه همتا

ثبت دستگاه تعمیری در سامانه همتا برای آن دسته از کاربرانی در نظر گرفته شده است که دستگاه خود را تعمیر کرده‌اند و شماره IMEI آن تغییر کرده است، اما به هر دلیلی دسترسی به تعمیرکار ندارند تا شماره IMEI اصلی دستگاه را بازگرداند. درصورتی که شماره IMEI قبل از تعمیر، متعلق به یک مدل دستگاه و شماره IMEI بعد از تعمیر، متعلق به مدل دستگاه دیگری باشد، سامانه همتا، اطلاعات وارد شده را تایید نکرده و فرآیند ثبت دستگاه تعمیری موفقیت آمیز نخواهد بود. تحت مالکیت قطعی سیم کارت شما درآمده باشند و در پرتال نمایش داده شود، امکان انجام فرآیند ثبت دستگاه تعمیری روی آن شماره IMEI وجود خواهد داشت. اگر شماره IMEI قبل از تعمیر، متعلق به یک مدل دستگاه و شماره IMEI بعد از تعمیر، متعلق به مدل دستگاه دیگری باشد، سامانه همتا، اطلاعات واردشده را تایید نکرده و فرآیند ثبت دستگاه تعمیری موفقیت آمیز نخواهد بود. برای حل این مشکل، باید به تعمیرکار دستگاه خود مراجعه نموده و از ایشان بخواهید که شماره IMEI قبل از تعمیر را روی دستگاه‌ شما بازگرداند. برای حل این مشکل، باید به تعمیرکار دستگاه خود مراجعه نموده و از ایشان بخواهید که شماره IMEI قبل از تعمیر را روی دستگاه‌ شما بازگرداند. پس از تایید صحت اطلاعات وارد شده و ثبت درخواست، سامانه همتا صحت اطلاعات وارد شده را بررسی می‌نماید و در صورت تایید اطلاعات وارد شده، پیام موفقیت‌آمیز بودن فرایند ثبت دستگاه تعمیری به شما نمایش داده می‌شود و درخواست شما به مدت ۱۴ روزدر وضعیت «در حال بررسی» قرار می‌گیرد. در مدت این ۱۴ روز، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه «حذف» درخواست ثبت دستگاه تعمیری خود را لغو نمائید. در صورتی که فرآیند ثبت دستگاه تعمیری در سامانه همتا موفقیت آمیز نبود، به تعمیرکار خود مراجعه کنید و بخواهید که شماره IMEI قبل از تعمیر را روی دستگاه شما بازگرداند.

متن کامل نوشته در سایت همیاب ۲۴

منبع بلاگ

همیاب ۲۴

همیاب ۲۴

ردیابی و جستجوی کالای دیجیتال گمشده و سرقتی

    نظرات