افزایش عمر انبارمانی میوه سیب
     
      افزایش عمر انبارمانی میوه سیب
     
      افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

افزایش عمر انبارمانی میوه سیب افزایش عمر انبارمانی میوه سیب افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

سیب یکی از مهم ترین میوه های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با وجود حجم وسیع تولید ضایعات قابل توحهی هم دارد. امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند. ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ادامه مطلب سیب یکی از مهم ترین میوه های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با وجود حجم وسیع تولید ضایعات قابل توحهی هم دارد. امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند. سیب یکی از مهم ترین میوه های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با وجود حجم وسیع تولید ضایعات قابل توحهی هم دارد. امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات