گیاه مریم گلی

آیا میدانید که گیاه سالویا و یا مریم گلی که به طور طبیعی رشد میکند، برای بسیاری از بیماریها مفید میباشد؟ فواید مریم گلی بسیار است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که این گیاه کلسترول بدن را نیز کم کرده و برای سلامت مغز و اعصاب و همچنین بهبود حافظه بسیار موثر و مفید میباشد. استفاده بسیار از مریم گلی که برای سلامت انسان بسیار مفید است برای باردار‌ها و یا مادران شیرده، استفاده از این گیاه مضر است. مریم گلی در ترکیه به عنوان یکی از چایهای گیاهی که بسیار مورد استفاده قرار میگیرد شناخته میشود. مقایسه خواص ضد باکتریایی اسانس چهار گونه گیاه دارویی گیاه مریم گلی هدف این تحقیق، بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره آبی چهار گونه از جنس دارویی مریم گلی برسویه‌های استاندارد باکتریایی اشریشیا کلی، شیگلا فلکسنری، کلبسیلا پنومونی قارچی کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا بود. نتیجه‌گیری: علی رغم تاثیر قابل توجه غلظت ۵٪ اسانس گونه‌های این گیاه بر روی سویه‌های میکروبی مورد آزمایش، به نظر می-رسد باید مطالعات تکمیلی و گسترده‌تری به منظور معرفی این گیاهان به عنوان جایگزین داروهای ضد میکروبی انجام گیرد. استخراج و شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. Xin Haibo یکی از اعضای تیم تحقیقاتی می‌گوید: «شناخت طرز کار ژنتیکی این گیاه به دلیل قابل استفاده بودن آن برای پرورش و ویرایش ژنوم سایر گیاهان، ارزشمند است.»

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات