بیماری های درخت انار
   
   بیماری های درخت انار
   
   بیماری های درخت انار

بیماری های درخت انار بیماری های درخت انار بیماری های درخت انار

علائم انواع بیماری های انار ممکن است از علائم برگی مانند لکه های برگی و یا تغییر رنگ و اندازه آنها، علائم ساقه ای مانند لکه های قهوه ای و سرخشکیدگی و علائم روی میوه مانند زخم های تیره و عمیق روی میوه که ممکن است باعث پوسیدگی شوند متفاوت هستند. ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ادامه مطلب علائم انواع بیماری های انار ممکن است از علائم برگی مانند لکه های برگی و یا تغییر رنگ و اندازه آنها، علائم ساقه ای مانند لکه های قهوه ای و سرخشکیدگی و علائم روی میوه مانند زخم های تیره و عمیق روی میوه که ممکن است باعث پوسیدگی شوند متفاوت هستند. علائم انواع بیماری های انار ممکن است از علائم برگی مانند لکه های برگی و یا تغییر رنگ و اندازه آنها، علائم ساقه ای مانند لکه های قهوه ای و سرخشکیدگی و علائم روی میوه مانند زخم های تیره و عمیق روی میوه که ممکن است باعث پوسیدگی شوند متفاوت هستند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات