سوسکهای کرگدنی خرما
     
      سوسکهای کرگدنی خرما
     
      سوسکهای کرگدنی خرما

سوسکهای کرگدنی خرما سوسکهای کرگدنی خرما سوسکهای کرگدنی خرما

درخت خرما، یکی از مهمترین درختان میوه در کشور ایران با سطح زیر کشت بیش از ۱۹۹ هزار هکتار و تولید سالیانه ۰۱/۱ میلیون تن است. این محصول مورد حمله بسیاری ازآفات از جمله سوسکهای کرگدنی خرما قرار می‌گیرد. ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ادامه مطلب درخت خرما، یکی از مهمترین درختان میوه در کشور ایران با سطح زیر کشت بیش از ۱۹۹ هزار هکتار و تولید سالیانه ۰۱/۱ میلیون تن است. این محصول مورد حمله بسیاری ازآفات از جمله سوسکهای کرگدنی خرما قرار می‌گیرد. درخت خرما، یکی از مهمترین درختان میوه در کشور ایران با سطح زیر کشت بیش از ۱۹۹ هزار هکتار و تولید سالیانه ۰۱/۱ میلیون تن است. این محصول مورد حمله بسیاری ازآفات از جمله سوسکهای کرگدنی خرما قرار می‌گیرد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات