آبیاری پیاز خوراکی
     
      آبیاری پیاز خوراکی
     
      آبیاری پیاز خوراکی

آبیاری پیاز خوراکی آبیاری پیاز خوراکی آبیاری پیاز خوراکی

پیاز خوراکی از قدیمی ترین سبزجات زراعی دنیا است. امروزه بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به کشت پیاز اختصاص دارد. پیاز گیاهی یک ساله است که در مناطق نسبتاً سرد با درجه رطوبت متوسط، رشد و نمو مطلوبی دارد . پیاز در کشور ما در انواع غذاها استفاده می‌شود. به همین دلیل است که مصرف سرانه این سبزی در کشور ما بالاتر از مقدار میانگین جهانی است. ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ادامه مطلب پیاز خوراکی از قدیمی ترین سبزجات زراعی دنیا است. امروزه بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به کشت پیاز اختصاص دارد. پیاز گیاهی یک ساله است که در مناطق نسبتاً سرد با درجه رطوبت متوسط، رشد و نمو مطلوبی دارد . پیاز در کشور ما در انواع غذاها استفاده می‌شود. به همین دلیل است که مصرف سرانه این سبزی در کشور ما بالاتر از مقدار میانگین جهانی است. پیاز خوراکی از قدیمی ترین سبزجات زراعی دنیا است. امروزه بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به کشت پیاز اختصاص دارد. پیاز گیاهی یک ساله است که در مناطق نسبتاً سرد با درجه رطوبت متوسط، رشد و نمو مطلوبی دارد . پیاز در کشور ما در انواع غذاها استفاده می‌شود. به همین دلیل است که مصرف سرانه این سبزی در کشور ما بالاتر از مقدار میانگین جهانی است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات