۹۰min

۹۰min

۹۰min یک پلتفرم خبری فوتبالی با ساختاری فناورانه است..در این سایت که توسط هزاران مشارکت کننده تنظیم و صدها مقاله روزانه به ۱۱ زبان مختلف ارائه می‌شود به صورت ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید صفحه و میلیون‌ها کاربر فعال دارد که در شبکه‌های وب، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی آن را دنبال می‌کنند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات