۷ قانون دکوراسیون که هر شخصی بایستی بداند

۷ قانون دکوراسیون که هر شخصی بایستی بداند

این قانون برای ترکیب رنگ‌ها در دکوراسیون می‌باشد در این قانون ۶۰ درصد از رنگ فضای شما برای رنگ اصلی است (مانن رنگ دیوارها- فرش و در بعضی اوقات مبلمان). این قانون برای گروه در گروه اکسسوری‌ها شما می‌توانید گروه‌های فرد مثل سه تایی یا پنج تایی و یا هفت تایی داشته باشید. تغییر در ارتفاع برای وسایل کنار هم بسیار مناسب است در شلف‌ها و طبقات دیواری وسایل همسان از لحاظ شکل- رنگ و یا جنس را در نقاطی از شلف بگذارید مه یک مثلث تشکیل دهند در این حالت چشم به سمت نقاط مختلف طبقه دیواری شما کشیده می‌شود و توازن ایجاد می‌شود

متن کامل نوشته در سایت یومی خانه

    منبع بلاگ

    یومی خانه

    یومی خانه

    طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی خانه وآشپزخانه

    نظرات