Startup Talks

همچنین «دستگاه شبیه‌ساز تمرین در ارتفاع سینرمی» نیز به عنوان یکی از استارت‌آپ‌های مورد حمایت مرکز نوآوری فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی معرفی خواهد شد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات