آبیاری زعفران
     
      آبیاری زعفران
     
      آبیاری زعفران

آبیاری زعفران آبیاری زعفران آبیاری زعفران

زعفران گیاهی است که از لحاظ آبیاری، برای مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب مواجه می‌باشند، مناسب است، زیرا بنه‌های زعفران از نیمه اردیبهشت ماه که بارندگیهای بهاره قطع می‌شود، یک خواب با دوره ۵  ماهه را سپری کرده و نیاز به آبیاری ندارند، اما خارج از این محدوده، زعفران باید مانند هر محصولی دیگر آبیاری شود. ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ادامه مطلب زعفران گیاهی است که از لحاظ آبیاری، برای مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب مواجه می‌باشند، مناسب است، زیرا بنه‌های زعفران از نیمه اردیبهشت ماه که بارندگیهای بهاره قطع می‌شود، یک خواب با دوره ۵  ماهه را سپری کرده و نیاز به آبیاری ندارند، اما خارج از این محدوده، زعفران باید مانند هر محصولی دیگر آبیاری شود. زعفران گیاهی است که از لحاظ آبیاری، برای مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب مواجه می‌باشند، مناسب است، زیرا بنه‌های زعفران از نیمه اردیبهشت ماه که بارندگیهای بهاره قطع می‌شود، یک خواب با دوره ۵  ماهه را سپری کرده و نیاز به آبیاری ندارند، اما خارج از این محدوده، زعفران باید مانند هر محصولی دیگر آبیاری شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات