بیماری فوما در کلزا
   
   بیماری فوما در کلزا
   
   بیماری فوما در کلزا

بیماری فوما در کلزا بیماری فوما در کلزا بیماری فوما در کلزا

بیماری ساق سیاه کلزا یا شانکر ساقه مدت زیادی است که در سبزیجات خانواده چلیپائیان در اروپا و آمریکا و شناخته و گزارش شده است. وجود این بیماری روی کلزا تاکنون از کشورهای ایتالیا، کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، کنیا، نیوزیلند، سوئد، انگستان گزارش شده است. ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ادامه مطلب بیماری ساق سیاه کلزا یا شانکر ساقه مدت زیادی است که در سبزیجات خانواده چلیپائیان در اروپا و آمریکا و شناخته و گزارش شده است. وجود این بیماری روی کلزا تاکنون از کشورهای ایتالیا، کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، کنیا، نیوزیلند، سوئد، انگستان گزارش شده است. بیماری ساق سیاه کلزا یا شانکر ساقه مدت زیادی است که در سبزیجات خانواده چلیپائیان در اروپا و آمریکا و شناخته و گزارش شده است. وجود این بیماری روی کلزا تاکنون از کشورهای ایتالیا، کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، کنیا، نیوزیلند، سوئد، انگستان گزارش شده است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات