کاشت و گرده افشانی درختان فندق
     
      کاشت و گرده افشانی درختان فندق
     
      کاشت و گرده افشانی درختان فندق

کاشت و گرده افشانی درختان فندق کاشت و گرده افشانی درختان فندق کاشت و گرده افشانی درختان فندق

درخت فندق در مناطقی که دارای زمستان های با آب و هوایی معتدل و مرطوب و تابستان های خنک هستند به صورت بومی رشد می‌کند.فندق درختی یک پایه است که گرده افشانی آن با باد انجام می‌شود. ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ادامه مطلب درخت فندق در مناطقی که دارای زمستان های با آب و هوایی معتدل و مرطوب و تابستان های خنک هستند به صورت بومی رشد می‌کند.فندق درختی یک پایه است که گرده افشانی آن با باد انجام می‌شود. درخت فندق در مناطقی که دارای زمستان های با آب و هوایی معتدل و مرطوب و تابستان های خنک هستند به صورت بومی رشد می‌کند.فندق درختی یک پایه است که گرده افشانی آن با باد انجام می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات