فراخوان جدید جشنواره “خلاق برتر”

فراخوان جدید جشنواره “خلاق برتر”

فراخوان انتخاب و تقدیر از شرکت‌های خلاق، استارتاپ‌های صنایع خلاق، شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری (فعال در حوزه صنایع خلاق) و مراکز همکار دبیرخانه خلاق دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق برگزار میکند: در این راستا شرکت‌های خلاق تایید شده و یا استارتاپ‌های حقیقی در حوزه‌های زیر، همچنین مراکز نوآوری و شتابدهنده‌های فعال در حوزه‌های صنایع خلاق با توجه به معیارهای مشخص و توسط داوران متخصص در حوزه‌های صنایع خلاق مورد ارزیابی قرار گرفته و برگزیدگان آنها مطابق جدول مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. با توجه به درخواست‌های مخاطبان این جشنواره، استارتاپ‌های حوزه صنایع خلاق که در قالب غیر حقوقی فعالیت دارند و نیز مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها نیز در بخش جداگانه‌ای با شاخص‌های مرتبط با آنها ارزیابی و برگزیده‌های آنها انتخاب خواهند شد. لذا تمامی متقاضیان می‌توانند با ارسال درخواست خود و تکمیل هر مقدار از فرمهای مذکور، اقدام به ثبت نام در جشنواره نمایند. شرکت‌های خلاق جهت ثبت نام لازم است فرم کاربرگ زیر را تکمیل نموده و به همراه مدارک درخواستی به آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی دانلود فرم درخواست شرکتهای خلاق کلیک کنید استارتاپ‌های خلاق نیز جهت ثبت نام لازم است فرم کاربرگ زیر را تکمیل نموده و به همراه مدارک درخواستی به آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی دانلود فرم درخواست استارتاپ‌های صنایع خلاق کلیک کنید ۳- مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها (صنایع خلاق): این مجموعه‌ها نیز جهت ثبت نام لازم است فرم کاربرگ مربوطه زیر را تکمیل نموده و به همراه مدارک درخواستی به آدرس ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی اینستاگرام: @khalaghfest تلگرام: @khalaghfest

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات