درآمد گوجه فرنگی در گلخانه ای

به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، صفر فتح‌اله زاده، مدیر کمیته امداد شهرستان خلخال با اشاره به اینکه دو برادر از مددجویان تحت حمایت این شهرستان با دریافت ۴۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی درسال ۹۵ به کار گلخانه و کاشت محصولات خیار و گوجه‌ فرنگی، باغداری و پرورش ماهی مشغول شده‌اند. وی با بیان اینکه دو برادر با همکاری یکدیگر ماهانه شش تن خیار و گوجه فرنگی تولید می‌کنند. فتح‌اله زاده با اشاره به اینکه این دومددجوبا شرکت دردوره آموزشی یک‌ماهه، آموزش‌های لازم رادرزمینه کاشت وبرداشت محصولات گلخانه‌ای فراگرفته‌اند. مدیرکمیته امداد خلخال با بیان اینکه پرورش ماهی نیز ازدیگرراهکارهای این نهاد برای کمک به خوداتکایی این خانوارتحت حمایت است، وی با اشاره به اینکه این خانوار در سال ۸۸ به علت فوت سرپرست خانوارتحت حمایت کمیته امدادخلخال قرار گرفتند، ازمهرماه سال زراعی جاری تاکنون حدود۳۰۰ تن محصولات گوجه فرنگی سالم ازیک واحد در گلخانه‌ای این شهرستان برداشت شده است. تاکی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی‌های چند سال اخیر، توسعه کشت گلخانه‌ای تاثیر به‌سزایی در ارتقای تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشته است. وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۲ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است، ازمهرماه سال زراعی جاری تاکنون حدود۳۰۰تن محصول گوجه فرنگی سالم از یک واحد گلخانه‌ای این شهرستان برداشت شده است.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات