جلسه پیش مطالعه مهندسی ارزش خط ۳ قطار شهری مشهد

جلسه پیش مطالعه مهندسی ارزش خط ۳ قطار شهری مشهد

در این جلسه که توسط مهندسین مشاور طرح راه ابریشم و در اتاق جلسات ساختمان قطارشهری شهرداری مشهد برگزار شد، ذی نفعان مطالعه شامل کارفرما معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد، شرکت بهره برداری قطار شهری، شرکت ساخت و‌ مشاورین‌ ایستگاه‌های مختلف خط ۳ قطارشهری حضور داشتند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات