معرفی ارقام تجاری گیلاس
   
   معرفی ارقام تجاری گیلاس
   
   معرفی ارقام تجاری گیلاس

معرفی ارقام تجاری گیلاس معرفی ارقام تجاری گیلاس معرفی ارقام تجاری گیلاس

گیلاس یکی از محصولات با ارزش باغبانی و از خانواده گلسرخیان است. بومی مناطق سرد و معتدل است و نیاز سرمایی گیلاس بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت است. دماهای منفی ۲۵ درجه را هم تحمل می‌کند.  این میوه به دلیل طعم و مزه مطلوب، ارزش غذایی بالا و دوره رسیدگی کوتاه اهمیت زیادی دارد. ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ادامه مطلب گیلاس یکی از محصولات با ارزش باغبانی و از خانواده گلسرخیان است. بومی مناطق سرد و معتدل است و نیاز سرمایی گیلاس بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت است. دماهای منفی ۲۵ درجه را هم تحمل می‌کند.  این میوه به دلیل طعم و مزه مطلوب، ارزش غذایی بالا و دوره رسیدگی کوتاه اهمیت زیادی دارد. گیلاس یکی از محصولات با ارزش باغبانی و از خانواده گلسرخیان است. بومی مناطق سرد و معتدل است و نیاز سرمایی گیلاس بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت است. دماهای منفی ۲۵ درجه را هم تحمل می‌کند.  این میوه به دلیل طعم و مزه مطلوب، ارزش غذایی بالا و دوره رسیدگی کوتاه اهمیت زیادی دارد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات