نقش آب در کارایی سموم
   
   نقش آب در کارایی سموم
   
   نقش آب در کارایی سموم

نقش آب در کارایی سموم نقش آب در کارایی سموم نقش آب در کارایی سموم

آب مهم ترین حلال در طبیعت است، همچنین بیش از ۹۵ درصد محلولهای مورد استفاده در سمپاشی را به خود اختصاص می‌دهد. کیفیت آب و میزان خلوص آن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در کارائی آفتکش ها داشته باشد. ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ادامه مطلب آب مهم ترین حلال در طبیعت است، همچنین بیش از ۹۵ درصد محلولهای مورد استفاده در سمپاشی را به خود اختصاص می‌دهد. کیفیت آب و میزان خلوص آن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در کارائی آفتکش ها داشته باشد. آب مهم ترین حلال در طبیعت است، همچنین بیش از ۹۵ درصد محلولهای مورد استفاده در سمپاشی را به خود اختصاص می‌دهد. کیفیت آب و میزان خلوص آن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در کارائی آفتکش ها داشته باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات