Sport Startup Talks ۳

سومین گفتگوی زنده اینستاگرامی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع راه اندازی استارت آپ درحوزه علوم و فناوری ورزشی، در تاریخ شنبه ۲۵ مردادماه، ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد..همچنین «هیدروجیم» نیز به عنوان یکی از استارت آپ‌های موفق حوزه ورزش که در زمینه تولید لوازم تمرینی در آب با رویکردهای ورزشی و درمانی فعالیت می‌کند، معرفی خواهد شد..در این گفتگو، دکتر محمد شریعت زاده «معاون فناوری و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی» و آقای وحید ابویی «مدیر استارت آپ هیدروجیم» (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)، توضیحات مربوطه را ارائه خواهند کرد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات