کودهای ماکرو در کلزا
   
   کودهای ماکرو در کلزا
   
   کودهای ماکرو در کلزا

کودهای ماکرو در کلزا کودهای ماکرو در کلزا کودهای ماکرو در کلزا

زمان و روش مناسب استفاده از کودهای شیمیایی می‌تواند نقش موثری در افزایش کارایی مصرف کود و دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کلزا داشته باشد. بنابر این، تعیین مقدار، نوع، زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی بایستی بسته به نوع گیاه زراعی مورد توجه جدی قرار گیرد. ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ادامه مطلب زمان و روش مناسب استفاده از کودهای شیمیایی می‌تواند نقش موثری در افزایش کارایی مصرف کود و دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کلزا داشته باشد. بنابر این، تعیین مقدار، نوع، زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی بایستی بسته به نوع گیاه زراعی مورد توجه جدی قرار گیرد. زمان و روش مناسب استفاده از کودهای شیمیایی می‌تواند نقش موثری در افزایش کارایی مصرف کود و دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کلزا داشته باشد. بنابر این، تعیین مقدار، نوع، زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی بایستی بسته به نوع گیاه زراعی مورد توجه جدی قرار گیرد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات