قرارداد شراکت کاری و نکات مهم تنظیم متن قرارداد

قرارداد شراکت کاری و نکات مهم تنظیم متن قرارداد

قرارداد شراکت کاری

قرارداد شراکت کاری یکی از انواع قرارداد مشارکت است. نحوه نوشتن قرارداد بین دو نفر به این صورت است که پس از ذکر دقیق مشخصات تمامی شرکا در مادۀ 1 قرارداد، در مادۀ 2 مبلغ کامل آوردۀ هر شریک به طور مفصل ذکر می‌شود. سپس آوردۀ هریک از شرکا به سهم الشرکه تبدیل خواهد شد. تا این مرحله، متن شراکت نامه ساده است و لازم است جزئیات بیشتری در آن نوشته شود. طریق نوشتن قرارداد بین دو نفر به این صورت است که پس از نوشتن مشخصات، میزان آوردۀ هر شریک و تبدیل آورده‌ها به سهم الشرکه، باید وضعیت شراکت در حالت سود و زیان مشخص شود.

 در‌زمان تنظیم قرارداد شراکت خود، برای این سوالات پاسخ داشته باشید:

 

آیا تمام شرکا در زیان وارد شده به شراکت کاری سهیم خواهند بود؟

آیا همۀ شرکا مسئول پرداخت خسارت‌های وارد شده به اموال شراکت می‌باشند؟

میزان مسئولیت هریک از آن‌ها چقدر است؟

آیا به صورت مساوی است یا با توجه به سهم الشرکه برای پرداخت ضرر و زیان اقدام می‌شود؟

پولی که در شراکت رد و بدل می‌شود چگونه صرف خواهد شد؟

علاوه بر موارد گفته شده در بالا، لازم است مدت زمان شراکت کاری را با دقت مشخص کنید.

 

همچنین لازم است در مورد ادامۀ شراکت نیز، قواعد روشن و مشخصی در متن قرارداد وجود داشته باشد:

 

آیا قرارداد تمدید می‌شود؟

تمدید قرارداد به صورت غیر ارادی و خود به خود است یا نیازمند توافق قبلی شرکا می‌باشد؟

توافق باید تا چه زمانی قبل از پایان مدت قرارداد فعلی انجام شود؟

پس از نوشتن این موارد لازم است که موضوعاتی مثل نحوۀ حل اختلاف قراردادی نیز بررسی شود:

 

 

آیا اختلاف‌های آینده با مراجعه به دادگاه حل و فصل می‌شود؟

آیا مرجعی به عنوان داور، اختلافات را بررسی و تصمیم گیری می‌کند؟

مدت تصمیم گیری این مرجع چقدر است؟

نکات بالا در مورد هر‌تعداد از طرف‌های قرارداد صدق می‌کند و تفاوتی ندارد که قرارداد شراکت کاری بین دو نفر یا قرارداد شراکت کاری بین سه نفر یا حتی بیشتر از این تعداد باشد.

متن کامل نوشته در وب سایت رکلا

تنظیم قرارداد

 

    منبع بلاگ

    نظرات