مدیریت بلاست برنج
   
   مدیریت بلاست برنج
   
   مدیریت بلاست برنج

مدیریت بلاست برنج مدیریت بلاست برنج مدیریت بلاست برنج

بلاست برنج یکی از مهم ترین بیماری های مزارع برنج است که اگر در مراحل نشایی و پنجه زنی مورد حمله واقع شود از بین می‌رود. این بیماری به دلیل کشت ارقام حساس در برخی مزارع استان مازندران و گیلان موجب خسارت زیادی به محصول شده است. در صورت مناسب بودن شرایط محیطی بیماری بلاست ممکن است بیش از ۶۰ درصد کاهش محصول داشته باشد. ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ادامه مطلب بلاست برنج یکی از مهم ترین بیماری های مزارع برنج است که اگر در مراحل نشایی و پنجه زنی مورد حمله واقع شود از بین می‌رود. این بیماری به دلیل کشت ارقام حساس در برخی مزارع استان مازندران و گیلان موجب خسارت زیادی به محصول شده است. در صورت مناسب بودن شرایط محیطی بیماری بلاست ممکن است بیش از ۶۰ درصد کاهش محصول داشته باشد. بلاست برنج یکی از مهم ترین بیماری های مزارع برنج است که اگر در مراحل نشایی و پنجه زنی مورد حمله واقع شود از بین می‌رود. این بیماری به دلیل کشت ارقام حساس در برخی مزارع استان مازندران و گیلان موجب خسارت زیادی به محصول شده است. در صورت مناسب بودن شرایط محیطی بیماری بلاست ممکن است بیش از ۶۰ درصد کاهش محصول داشته باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات