لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی
   
   لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی
   
   لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی

لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی

لکه قهوه ای بوسیله انجام اقدامات زراعی و قارچکش ها قابل کنترل هستند. تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان؛ کاشت بذرهای استاندارد و سالم، آبیاری منظم، می‌تواند در کنترل انواع بیماری ها موثر باشد. استفاده از قارچکش های حفاظتی بعد از گلدهی می‌تواند در کاهش بیماری تا حد زیادی کمک کند. ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ادامه مطلب لکه قهوه ای بوسیله انجام اقدامات زراعی و قارچکش ها قابل کنترل هستند. تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان؛ کاشت بذرهای استاندارد و سالم، آبیاری منظم، می‌تواند در کنترل انواع بیماری ها موثر باشد. استفاده از قارچکش های حفاظتی بعد از گلدهی می‌تواند در کاهش بیماری تا حد زیادی کمک کند. لکه قهوه ای بوسیله انجام اقدامات زراعی و قارچکش ها قابل کنترل هستند. تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان؛ کاشت بذرهای استاندارد و سالم، آبیاری منظم، می‌تواند در کنترل انواع بیماری ها موثر باشد. استفاده از قارچکش های حفاظتی بعد از گلدهی می‌تواند در کاهش بیماری تا حد زیادی کمک کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات