جلسه مسئله یابی شهرداری منطقه ثامن

جلسه مسئله یابی شهرداری منطقه ثامن

جلسه مسئله یابی شهرداری منطقه ثامن در مرکز نوآوری شهری مشهد برگزار گردید..این جلسه با حضور کارشناسان مرکز نوآوری شهری و جمعی از مدیران، مسئولین و کارشناسان شهردای منطقه ثامن در محل مرکز نوآوری شهری برگزار گردید..در این جلسه ابتدا مرکز نوآوری و دستاوردهای کسب شده و سپس فرآیندها و چگونگی نحوه همکاری با شهرداری منطقه ثامن اشاره و تبادل گفتگو شد..همچنین پرسنل محترم منطقه ثامن مسائل و چالش‌های این منطقه را با مرکز نوآوری مطرح و با توجه به طولانی شدن زمان جلسه بنا شد تا در جلسات آینده ادامه موضوع مسئله یابی پیگیری شود.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات