مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹

مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹

با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹: معاملات بزرگ: بیش از ۴۵۰ میلیون تومان توضیح اینکه ۵ درصد از نصاب معاملات کوچک (یعنی ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) مقرر در مصوبه فوق در ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم کاربرد دارد.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات