Wave Wrecker تحولی نوین در لباس های مخصوص موج سواری

Wave Wrecker تحولی نوین در لباس های مخصوص موج سواری

و یک بدنساز قدیمی است و در حالی که به پسرش در استخر حیاط خانه خود شنا را آموزش می‌داد، ایده این لباس موج سواری به ذهنش خطور کرد. شامل ۱۱ باله داخلی است که دقیقا برای بهبود شناوری در آن قرار داده شده است، این لباس به طور خاص سطوح کنترل را هدف قرار می‌دهد تا کشش را کاهش دهد این لباس به دلیل شناوری که دارد، منحنی یادگیری موج سواری را برای مبتدیان به طور چشمگیری کوتاه می‌کند و به والدین کمک می‌کند تا نسبت به ایمنی بچه‌های خود در آب اطمینان بیشتری داشته باشند اظهار داشت: «من احساس می‌کردم خیلی سریعتر در آب شنا می‌کنم، شناوری بیشتر لباس باعث می‌شود تمرکز و مانور روی موج بسیار راحت‌تر باشد.»

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات