تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان انباشته

تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان انباشته

پیرامون تقبل زیان انباشته ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت توسط سهامداران جوابیه سازمان امور مالیاتی به نامه شرکت توسعه کارآفرینی بهمن پیرامون تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. بنابر جوابیه سازمان امور مالیاتی، سهامداران و کارآفرینان استارت آپها و شرکتهای نوپا و دیگر شرکتها، میتوانند بدون داشتن مطالبات از شرکت و در راستای حمایت و کمک به استارت آپ، زیان انباشته را از محل تعهد به آورده نقدی و غیرنقدی آتی تقبل کنند و استارت آپها و شرکتها نوپا و حتی دیگر شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را از مشمول ماده قانونی مزبور خارج کنند که البته آن کمک و تقبل هم مشمول مالیات نباشد.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات