کاشت درختان خرمالو
     
      کاشت درختان خرمالو
     
      کاشت درختان خرمالو

کاشت درختان خرمالو کاشت درختان خرمالو کاشت درختان خرمالو

خرمالو در صده ۱۸۰۰ میلادی برای اولین بار به اروپا و شمال آمریکا وارد شد. خرمالویی که در بسیاری از مناطق جهان و مناطق آسیایی کاشته می‌شود Diospyros kaki  است. این گونه بیش از ۸۰ درصد خرمالوی تولید شده در ژاپن و چین را در بر می‌گیرند ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ادامه مطلب خرمالو در صده ۱۸۰۰ میلادی برای اولین بار به اروپا و شمال آمریکا وارد شد. خرمالویی که در بسیاری از مناطق جهان و مناطق آسیایی کاشته می‌شود Diospyros kaki  است. این گونه بیش از ۸۰ درصد خرمالوی تولید شده در ژاپن و چین را در بر می‌گیرند خرمالو در صده ۱۸۰۰ میلادی برای اولین بار به اروپا و شمال آمریکا وارد شد. خرمالویی که در بسیاری از مناطق جهان و مناطق آسیایی کاشته می‌شود Diospyros kaki  است. این گونه بیش از ۸۰ درصد خرمالوی تولید شده در ژاپن و چین را در بر می‌گیرند

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات