جلسه بررسی همکاری با شرکت حمل ونقل هوشمند پیکاتو

جلسه بررسی همکاری با شرکت حمل ونقل هوشمند پیکاتو

در این جلسه که با حضور دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری، مهندس نیک پور رئیس اداره دبیرخانه و تیم اجرایی شرکت پیکاتو برگزار شد..ابتدا دکتر عباس زاده به فرایند و مسئله یابی مرکز نوآوری شهری اشاره و توضیحاتی در این خصوص بیان کردند، سپس رئیس اداره دبیرخانه نسبت به موضوع درخواست اشاره و شرکت پیکاتو به بیان توضیحاتی در خصوص فرآیند‌ها و مدل کسب و کار پیکاتو پرداخت شد و پیشنهادهایی ارائه گردید؛ در ادامه بنا شد تا در راستای بررسی بیشتر جهت همکاری جلسه‌ای در محل دبیرخانه برگزار گردد.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات