مابه التفاوت نرخ مصالح ساختمانی

مابه التفاوت نرخ مصالح ساختمانی

طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ به دلیل نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی و نگرانی پیمانکاران از عدم کفایت احتمالی شاخص‌های تعدیل، برخی کارفرمایان پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح مازاد بر شاخص‌های تعدیل را پذیرفته‌اند. آنچه در این گزارش ارائه شده، پیشنهاداتی درخصوص نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح مازاد بر شاخص‌های تعدیل اعلام شده سازمان برنامه می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که آنالیز پیمانکار (بعنوان قیمت اولیه مصالح)، شاخص‌های اعلام شده سازمان برنامه (بعنوان مقیاس افزایش رسمی قیمت‌ها) و قیمت‌های کارخانه (بعنوان قیمت واقعی مصالح در زمان خرید) در واقع در سه حیطه کاملا متفاوت قرار دارند و بکارگیری آن‌ها مانند آن است که ۳ سیب را با ۲ پرتقال جمع بزنیم و به این نتیجه برسیم که ۵ عدد میوه داریم. پیشنهاد کارشناسان ما این است که برای پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح، اولا صورت وضعیت تعدیل براساس شاخص‌های اعلامی سازمان برنامه پرداخت گردد. به این صورت انتظار می‌رود که اگر شاخص‌های اعلام شده تعدیل کفایت نوسانات بازار را ننماید، بتوان با یک معیار مناسب نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح به پیمانکاران اقدام نمود.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات