دستکش کنترل دما برای ورزشکاران، کاربردی و ساده

دستکش کنترل دما برای ورزشکاران، کاربردی و ساده

پوشاک حرارتی می‌توانند به مشکل سرمازدگی دستان کمک کنند، اما اغلب پوشش‌های حرارتی این کار را نیز به ازای گرم شدن بیش از حد انگشتان انجام می‌دهند. زمانی که شخص در دستان خود احساس سرما کند باید دست خود را ببندد زیرا این کار باعث می‌شود که پوشش مشبک موجود در دستکش پوشانده شود و همانطور که جریان خون در دستان شخص تولید گرما می‌کند بستن دست نیز باعث می‌شود هوای داخل بی حرکت بماند و درجه حرارت بالا رود و دستان شخص گرم شود. اگر دستان شخص بیش از حد گرم شود، باز کردن دست باعث می‌شود مشبک‌های موجود در دستکش در معرض دید قرار بگیرد، هوای تازه به داخل جریان یابد و باعث خنک شدن محیط داخل دستکش و همچنین دست‌ها شود

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات