مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری
     
      مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری
     
      مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری

مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری مبارزه با آفات زراعی و باغی به کمک بالتوری

حشرات متعلق به خانواده بالتوریهای سبز کریزوپید (Chrysopidae) با دارابودن ۷۵ جنس و بیش از ۱۲۰۰ گونه، دومین خانواده پس از خانواده شیرمورچه ها به لحاظ تعداد گونه در راسته بالتوری‌ها هستند، مهمترین دشمنان طبیعی تعداد زیادی از انواع آفات مهم اقتصادی زراعی و باغی هستند. ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ادامه مطلب حشرات متعلق به خانواده بالتوریهای سبز کریزوپید (Chrysopidae) با دارابودن ۷۵ جنس و بیش از ۱۲۰۰ گونه، دومین خانواده پس از خانواده شیرمورچه ها به لحاظ تعداد گونه در راسته بالتوری‌ها هستند، مهمترین دشمنان طبیعی تعداد زیادی از انواع آفات مهم اقتصادی زراعی و باغی هستند. حشرات متعلق به خانواده بالتوریهای سبز کریزوپید (Chrysopidae) با دارابودن ۷۵ جنس و بیش از ۱۲۰۰ گونه، دومین خانواده پس از خانواده شیرمورچه ها به لحاظ تعداد گونه در راسته بالتوری‌ها هستند، مهمترین دشمنان طبیعی تعداد زیادی از انواع آفات مهم اقتصادی زراعی و باغی هستند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات