دغدغه استقبال از محصولات نوآورانه ورزشی

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها و مشکلات پژوهشگاه تربیت‌بدنی استقبال نکردن فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی از محصولات این پژوهشگاه است، افزود: با فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها برای ارائه هر طرح مکاتبه کردیم که حداقل اجازه معرفی محصول را بدهند و در صورت وجود ایراد، آن را اصلاح کنیم، اما با وجود پیگیری‌ها متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم. معاون مرکز نوآوری و شتاب دهی فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی گفت: همکاران ما توان خود را برای محصولات گذاشته‌اند و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا توانسته‌ایم، این طرح‌ها را به مرحله پایانی ساخت برسانیم، اما در این مرحله که بازار در دست فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها است، فاصله‌ای ایجاد شده و مانع ادامه راه محصول شده است. معاون مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی گفت: این مرکز تنها مرکز تخصصی در کشور است که از کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در ورزش به‌طور رسمی و ساختارمند حمایت می‌کند و از سه سال قبل حدود

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات