نکات احداث باغ بادام
     
      نکات احداث باغ بادام
     
      نکات احداث باغ بادام

نکات احداث باغ بادام نکات احداث باغ بادام نکات احداث باغ بادام

آسیب یخ زدگی در بادام در فصل بهار ابتدا با قهوه ای شدن داخلی و سپس ریزش میوه ها خود را نشان می‌دهد. این آسیب در بخش های پایینی درختان بیشتر است. جوانه های خفته درخت بادام تا منفی ۲۵ درجه سانتی گراد، مرحله صورتی منفی ۶ درجه سانتی، مرحله گلدهی در دمای منفی ۲ و شکوفه های جوان صفر درجه سانتی گراد آسیب می‌بینند. ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ادامه مطلب آسیب یخ زدگی در بادام در فصل بهار ابتدا با قهوه ای شدن داخلی و سپس ریزش میوه ها خود را نشان می‌دهد. این آسیب در بخش های پایینی درختان بیشتر است. جوانه های خفته درخت بادام تا منفی ۲۵ درجه سانتی گراد، مرحله صورتی منفی ۶ درجه سانتی، مرحله گلدهی در دمای منفی ۲ و شکوفه های جوان صفر درجه سانتی گراد آسیب می‌بینند. آسیب یخ زدگی در بادام در فصل بهار ابتدا با قهوه ای شدن داخلی و سپس ریزش میوه ها خود را نشان می‌دهد. این آسیب در بخش های پایینی درختان بیشتر است. جوانه های خفته درخت بادام تا منفی ۲۵ درجه سانتی گراد، مرحله صورتی منفی ۶ درجه سانتی، مرحله گلدهی در دمای منفی ۲ و شکوفه های جوان صفر درجه سانتی گراد آسیب می‌بینند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات