برای اولین بار در شرق کشور؛

برای اولین بار در شرق کشور؛

از جمله دلائل اهمیت این نواحی تاثیر آنها در تقویت شهرها برای ایجاد شغل‌های سازگار با نیروهای متغیر اقتصادی و بهبود اقتصاد شهری، حمایت از کارآفرینان با ایجاد فضا، تسهیلات و کاهش هزینه‌های تکنولوژی، ایجاد شغل‌های بهتر و قابل دسترس‌تر و افزایش درآمدهای شهرداری‌ها و دولت از طریق افزایش مالیات و در نتیجه کمک به سرمایه گذاری‌های زیر ساختی است. در بین تمام امتیازات فضای این کارخانه آنچه مورد توجه و دارای اهمیت می‌باشد نزدیکی آن به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی کشور است، چنانچه ذکرشد محل کارخانه نوآوری مشهد به عنوان بستر مهم حضور شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگران و محققان شهر در محل کارخانه‌ی کوکای سابق قرار داشته و فاصله کمی با دانشگاه فردوسی مشهد دارد، این سهولت دسترسی کارخانه تولید دانش به مرکز شکل گیری ایده یا همان دانشگاه، خواهد توانست تاثیر مهمی در سهولت دسترسی و ارتباط میان این دو محل داشته باشد و این هم جواری مبارک فرصت هم افزایی بیشتر و ایجاد بستری مناسب برای نوآوری را فراهم می‌کند. محمد مهدی کریمی مدیرکل آمار و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در خصوص اهمیت نواحی نواوری در دنیای کنونی می‌گوید: از جمله دلائل اهمیت این نواحی می‌توان به تاثیر آنها در تقویت شهرها برای ایجاد شغل‌های سازگار با نیروهای متغیر اقتصادی و بهبود اقتصاد شهری، حمایت از کارآفرینان با ایجاد فضا، تسهیلات و کاهش هزینه‌های تکنولوژی، ایجاد شغل‌های بهتر و قابل دسترس‌تر و افزایش درآمدهای شهرداری‌ها و دولت از طریق افزایش مالیات و در نتیجه کمک به سرمایه گذاری‌های زیر ساختی اشاره کرد.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات