آفت سرشاخه‌خوار هلو
     
      آفت سرشاخه‌خوار هلو
     
      آفت سرشاخه‌خوار هلو

آفت سرشاخه‌خوار هلو آفت سرشاخه‌خوار هلو آفت سرشاخه‌خوار هلو

از آفات مهم درختان میوه بخصوص هلو محسوب می‌شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که لارو داخل سرشاخه‌ها، جوانه‌ها و میوهها شده و با تغذیه در سرشاخه‌ها باعث خشکیدگی آنها می‌شود. این آفت دارای رژیم دوگانه خواری یعنی "چوبخواری و میوه‌خواری" است، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ادامه مطلب از آفات مهم درختان میوه بخصوص هلو محسوب می‌شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که لارو داخل سرشاخه‌ها، جوانه‌ها و میوهها شده و با تغذیه در سرشاخه‌ها باعث خشکیدگی آنها می‌شود. این آفت دارای رژیم دوگانه خواری یعنی "چوبخواری و میوه‌خواری" است، از آفات مهم درختان میوه بخصوص هلو محسوب می‌شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که لارو داخل سرشاخه‌ها، جوانه‌ها و میوهها شده و با تغذیه در سرشاخه‌ها باعث خشکیدگی آنها می‌شود. این آفت دارای رژیم دوگانه خواری یعنی "چوبخواری و میوه‌خواری" است،

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات