دلیل اهمیت پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟

دلیل اهمیت پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟

در واقع، این مجموعه از اسناد، استارتاپ شما را از نظر مالی تعریف می‌کند و زبان مشترک شما و سرمایه‌گذار است. پیش از شروع هر استارتاپی، لازم است این سند برای آن تهیه شود تا بتوان اثبات کرد که ایده مورد نظرتان به سوددهی خواهد رسید. فایده پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟ در سند پیش‌بینی مالی، شما باید به صورتی منطقی و قابل استناد، مسیر گردش مالی استارتاپ خود در درازمدت را نشان دهید. برای مثال، باید نشان بدهید که پیش‌بینی شما از میزان درآمد و هزینه‌ها در نیمه دوم سال پنجم فعالیتتان چیست. از سوی دیگر، بسیاری از فرآیندهای مربوط به جذب سرمایه یا ادغام استارتاپ‌ها، نیازمند این هستند که بتوان روی آن استارتاپ ارزش‌گذاری کرد. به صورت کلی، هر سند پیش‌بینی مالی استارتاپ باید دارای سه جزء اصلی باشد: مفروضات، هزینه‌ها و درآمدها. محاسبه این هزینه‌ها در شروع استارتاپ، لازم است به چند نکته توجه کنید: برای تخمین درآمدها لازم است ابتدا مدل درآمدی استارتاپ را تعیین کنید. لازم است این کار را بر مبنای دو دیدگاه مختلف انجام دهید: به این معنا که باید کمترین میزان فروش احتمالی را در نظر گرفت و جریان مالی شرکت را در آن حالت محاسبه کرد. برای این کار، هیچ چیزی نمی‌تواند به اندازه یک سند پیش‌بینی مالی پیش از شروع استارتاپ تاثیرگذار باشد. سند پیش‌بینی مالی شامل مواردی است که ضمن ارزش‌گذاری روی استارتاپ شما، به حرکت آن نیز جهت می‌دهد و آینده آن را ترسیم می‌کند. از سوی دیگر، تخمین ارزش استارتاپ شما با استفاده از این سند، بسیار منطقی‌تر است. دلیل اهمیت پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات