Skiiot: نسل بعدی از ورزش های زمستانی

Skiiot: نسل بعدی از ورزش های زمستانی

این محصول یک دستگاه حسگر که با یک اپلیکیشن موبایل/ وب همراه است و در حال حاضر می‌تواند در اسکی صحرانوردی مورد استفاده قرار گیرد. ، که یکی از تیم‌های برتر در اسکی بین کشور است مورد استفاده قرار گرفته بود.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات