بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی
   
   بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی
   
   بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی

بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی

بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان وقوع آن در نمونه‌های مختلف ارزیابی شده در محدوده ۴۵-۵ درصد می‌باشد. ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ادامه مطلب بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان وقوع آن در نمونه‌های مختلف ارزیابی شده در محدوده ۴۵-۵ درصد می‌باشد. بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان وقوع آن در نمونه‌های مختلف ارزیابی شده در محدوده ۴۵-۵ درصد می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات