برنامه ریزی و مدیریت شهری

برنامه ریزی و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه با محورهای: دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری همچنین اظهار کرد نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری از طریق آدرس

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات