سیستم بازیابی انرژی جنبشی (KERS)- اتومبیلرانی

این قطعه فناورانه انرژی استفاده شده هنگام ترمز گرفتن یک ماشین مسابقه‌ای گرفته و بعدا از آن برای افزایش شتاب استفاده می‌کند. به دلیل وزنی است که دارد. دلیل قرار گرفتن این دستگاه در لیست داشتن دو مزیت است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات