وظایف مدیر استارتاپ چیست؟

وظایف مدیر استارتاپ چیست؟

هرچند در ابتدای کار یک استارتاپ بهتر است برای افراد وظایف شناور تعریف کرد، اما در ادامه باید وظایف رنگی تخصصی‌تر به خود بگیرند. مدیر استارتاپ می‌تواند الزاما صاحب ایده استارتاپ نباشد؛ اما باید بتواند با مدیریت صحیح، این ایده را به ثمر برساند. وظایف مهارتی، عبارتند از مهارتهایی که یک مدیر می‌بایست جهت مدیریت مناسب استارتاپ داشته باشد. اما به صورت ضمنی، به این معناست که داشتن آن‌ها به بالا بردن شانس موفقیت استارتاپ کمک می‌کند، اما جایی نوشته نشده که این‌ها وظایف اصلی او هستند. مدیر استارتاپ باید توانایی رهبری داشته باشد و بتواند دیدگاه خود را به دیگران تزریق کرده و بتواند با همه تا حدی کاربردی ارتباط داشته باشد و نظرات دیگران را گوش داده و تعاملی مناسب بوجود آورد. او باید به توانایی افراد تیم و منابع خود توجه داشته باشد و مسائل را با در نظر گرفتن این موارد حل کند. وظایف اصلی مدیر یک استارتاپ وظایفی است که همه از او انتظار دارند انجام دهد و نسبت به مهارت‌های ذکر شده، حالتی ملموس‌تر دارند. این یکی از مهم‌ترین وظایف مدیر استارتاپ است. انتخاب، معرفی و اشاعه این فرهنگ یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف مدیر استارتاپ است. برای تشکیل یک تیم استارتاپی موفق نیاز است که با اصول انتخاب هم گروهی خوب آشنا باشد مطالب لازم در مقاله مدیر خوب، مدیری است که بر مسائل مختلفی که در استارتاپ او نقش دارند، احاطه داشته باشد. در هر سیستمی یک مدیریت مناسب می‌تواند با استفاده بهینه و حداکثری از منابع تحت اختیار خود بهترین نتایج را بوجود آورد، این مسئله برای یک استارتاپ که در ابتدای راه است و منابع کمی در اختیار دارد بطور قطع از اهمیت بیشتری برخوردار است. وظایف مدیر استارتاپ چیست؟ وظایف مدیر استارتاپ چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات