اخذ ۱۰ گواهی سطح آمادگی فناوری ( با نمره ۴ به بالا) توسط محققان پژوهشگاه علوم ورزشی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹

اخذ ۱۰ گواهی سطح آمادگی فناوری ( با نمره ۴ به بالا) توسط محققان پژوهشگاه علوم ورزشی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، در بیستمین و یکمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار سال ۹۹ که به صورت مجازی برگزار شد، ۱۰ طرح فناورانه پژوهشگاه علوم ورزشی که جهت ثبت در سامانه تخصصی ثبت فناوری هفته پژوهش وزارت علوم جهت اخذ نمره و گواهی می‌باشد و نمره عددی بین ۱ تا ۹ است که نشان دهنده سطح آمادگی و یا بلوغ فناوری می‌باشد کفپوش هوشمند تعاملی (نمره دستگاه توپ شوت کن فوتبال (نمره سامانه بامربی (نمره

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات