فرشتگان سرمایه‌گذار چه کسانی هستند؟

فرشتگان سرمایه‌گذار چه کسانی هستند؟

فرشتگان سرمایه‌گذار که به آن‌ها سرمایه‌گذاران فرشته نیز گفته می‌شود، افرادی هستند که در مراحل اولیه استارتاپ با سرمایه شخصی به شکل‌گیری ایده کمک می‌کنند. فرشتگان سرمایه‌گذار افرادی ثروتمند هستند که از سرمایه شخصی خود روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. تمرکز این سرمایه‌گذاران معمولا کمک به استارتاپ‌ها در مراحل اولیه است و هدف اصلی آن‌ها، شکل‌گیری استارتاپ است. تفاوت فرشتگان سرمایه‌گذار با صندوق‌های سرمایه‌گذاری همان‌طور که در بالا ذکر شد، فرشتگان سرمایه‌گذار هدفشان به راه افتادن استارتاپ است و سرمایه فازهای اولیه آن را تامین می‌کنند. در سوی دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولا پس از شکل‌گیری استارتاپ وارد عمل می‌شوند و هزینه‌های بازاریابی یا تولید انبوه محصول را متقبل می‌شوند. تفاوت دیگر سرمایه‌گذاران فرشته با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در وظایف آن‌ها تعریف می‌شود. تفاوت دیگر فرشتگان سرمایه‌گذار با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در میزان سرمایه‌ای است که در اختیار استارتاپ قرار می‌دهند. فرشتگان سرمایه‌گذار در فازهای اولیه مسئول تامین سرمایه استارتاپ می‌شوند. در دیگر سو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولا تنها در فازهای پیش از تولید انبوه و پس از آزمون‌های متعدد وارد کارزار می‌شوند و ریسک کمتری متوجه آن‌ها است. تفاوت این نهاد با سرمایه‌گذار فرشته مفرد در میزان سرمایه تامین شده است.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات