خصوصیات تیم‌های خوب برای فرشتگان سرمایه‌گذار

خصوصیات تیم‌های خوب برای فرشتگان سرمایه‌گذار

در صورتی که این ایده همراه با خود پول زیادی نداشته باشد، احتمال جذب یک فرشته سرمایه‌گذار برای آن بسیار کم است. البته اکثر این افراد می‌دانند که وقتی روی یک استارتاپ در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنند، احتمال شکست زیاد است. با این حال، استارتاپ شما تا زمانی برای یک سرمایه‌گذار فرشته جذاب است که احتمال سوددهی بالایی داشته باشد. یکی دیگر از خصوصیات تیم‌های خوب برای فرشتگان سرمایه‌گذار وجود استراتژی خروج است. به صورت کلی، هدف تمام فرشتگان سرمایه‌گذار این است که از سرمایه خود به یک سود برسند و پس از آن از استارتاپ خارج شود. تیم‌های خوب برای فرشتگان سرمایه‌گذار لازم است اعضای خوبی هم داشته باشند. هر چه تعداد این افراد بیشتر باشد، نوع نگاه به استارتاپ شما بهتر خواهد بود. اگر صاحبان یک استارتاپ نسبت به آن از خودشان تعهد نشان ندهند، جلب نظر سرمایه‌گذاران فرشته سخت خواهد بود. لازم است سرمایه اولیه را از دوستان، آشنایان و خودتان تامین کنید و با این کار، تعهد خود نسبت به ایده را نشان دهید. پس از این که استارتاپ شما اولین بارقه‌های حیات را نشان داد، نوبت به ورود سرمایه‌گذار فرشته می‌شود. اگر این تعهد را از خود نشان ندهید، احتمال پیدا کردن یک فرشته سرمایه‌گذار برای شما بسیار پایین خواهد بود.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات