تفاوت رهبری با مدیریت | برای موفقیت باید رهبر بود یا مدیر؟

تفاوت رهبری با مدیریت | برای موفقیت باید رهبر بود یا مدیر؟

اما بحث ما در این مطلب بررسی تفاوت رهبری با مدیریت است. آیا یک مدیر خوب الزاما یک رهبر خوب است؟ تفاوت مدیریت با رهبری چیست؟ تفاوت اصلی رهبری با مدیریت در این است که رهبرها با مردم کاری می‌کنند که از آن‌ها تبعیت کنند. رهبری به این معنا است که باید افق دید خود را به دیگران نشان دهید و کاری کنید که آن‌ها هم به هدف شما ایمان داشته باشند. برای مدیریت بهتر کسب و کار خود چه باید بکنیم؟ برای این که رهبر خوبی باشید، لازم است برخی مشخصات را در خود تقویت کنید. او باید صادقانه اهداف خود را برای دیگران روشن کند تا دیگران بتوانند هدف او را واضح‌تر ببینند و به او ایمان داشته باشند. الهام‌بخشی به این معنا است که بتوانید ذهنیت خود را چنان به ذهن اعضای تیم تزریق کنید که آن‌ها بدون حضور شما هم تصمیمی مشابه شما اتخاذ کنند. با این حساب، باید روی آن‌ها تمرکز داشته باشید و به نیازهای آن‌ها توجه کنید. اگر وظایف افراد به خوبی تبیین نشده باشد، نمی‌توانید از آن‌ها انتظار داشته باشید در مسیر انجام آن‌ها رضایت شما را جلب کنند. منابع باید مدیریت شوند و برای چیزهایی که در آینده به آن‌ها نیاز خواهید داشت هم به فکر باشید. تفاوت رهبری با مدیریت | برای موفقیت باید رهبر بود یا مدیر؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات