وبینار چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟

وبینار چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟

برای ثبت‌نام، فرم موجود در پس از تکمیل فرم و ثبت‌نام، ایمیل تایید ثبت‌نام برای شما ارسال خواهد شد. در صورت دریافت نکردن ایمیل تایید، ثبت‌نام شما کامل نشده است و اطلاعات لازم برای ورود به وبینار برای شما ارسال نخواهد شد وبینار مهاجرت «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» در وبینار مهاجرت «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» در مورد آنچه باید در مورد مهاجرت بدانید صحبت خواهیم کرد. در وبینار مهاجرت «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» در مورد آنچه باید در مورد مهاجرت بدانید صحبت خواهیم کرد. وبینار «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» وبینار «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» وبینار «چرا رفتم؟ چرا ماندم؟ چرا بازگشتم؟» هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک دکتری مهندسی مکانیک-نانوفناوری دکتری مهندسی مکانیک-نانوفناوری دکتری مهندسی مکانیک-نانوفناوری

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات