گفتگو زنده اینستاگرامی با عنوان "پیاده سازی فناوری های ورزشی"

هشتمین لایو اینستاگرام مرکز ملی نوآوری و شتابدهی پژوهشگاه تربیت بدنی با حضور پروفسور عباس معمارباشی استاد بیومکانیک ورزش دانشگاه محقق اردبیلی و مهندس امین هوش افزا مدیر فناوری وتجاری سازی پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار می‌شود..در این گفتگو مواردی همچون روند توسعه فناوری‌های ورزشی در دنیا، بررسی اکوسیستم فناوری‌های ورزش دنیا و ایران، نقش سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در توسعه فناوری‌های ورزشی و چالش‌ها، راهکارها و چشم انداز فناوری‌های ورزش در کشور مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات