حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خریداران محصول سیستم آنالیزحرکت مبتنی بر سنسور IMU

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خریداران محصول سیستم آنالیزحرکت مبتنی بر سنسور IMU

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان برگزارکننده دائمی نمایشگاه‌های ایران ساخت، همواره بخشی از هزینه خرید مراکز علمی و پژوهشی دولتی و بخش خصوصی را مطابق با سطح‌بندی تجهیزات پرداخت می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات